กิจกรรมอบรมศีลธรรมประจำเดือน พล.ม.1 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 เวลา 1000 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลพร้อมครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรมประจำเดือน พล.ม.1 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองImage00001

Image00002

Image00003

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious