กิจกรรมวันเยี่ยมญาติของทหารใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62

เมื่อ 19 พ.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหารของหน่วย พบปะ ร่วมกิจกรรมวันเยี่ยมญาติของทหารใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 โดยการให้พบปะญาติ/ครอบครัว ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1114

120

118

119

11

12

14

113

115

117

17

Related Articles