กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาด จว.พ.ช. แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาด จว.พ.ช. โดยร่วมกับประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะ ฯ โดยมีกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

Image00007

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious