กิจกรรม”ดำนาปลูกข้าว”เหล่าทหารช่าง 143 ปี ณ Punsook Farm ช.พัน.8 พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 23 มิ.ย.61 ผบ.ช.พัน8 พล.ม.1 และประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลครอบครัวร่วมกิจกรรม”ดำนาปลูกข้าว”เหล่าทหารช่าง 143 ปี ณ Punsook Farm ช.พัน.8 พล.ม.1Image00005

Image00001

Image00002

Image00004

Image00006

Image00007

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious