กิจกรรมการสร้างแนวป้องกันไฟ เพื่อลดโอกาสของการลุกลามของไฟป่า

“กิจกรรมการสร้างแนวป้องกันไฟ เพื่อลดโอกาสของการลุกลามของไฟป่า ”
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 64 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างแนวป้องกันไฟ เพื่อลดโอกาสการลุกลามของไฟป่า และ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการลดจุดเกิดไฟป่าในพื้นที่ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Related Articles