กำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.61 นี้

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 กำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน ตามเส้นทาง ช.พัน.8 พล.ม.1 ไปยัง ศาลากลางจว.พ.ช.และ ตามเส้นทางจริง ระยะทางรวม 29 กม. เพื่อเตรียมความพร้อม ในกิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.61 นี้Image00007

Image00009

Image00005

Image00006

Image00001

Image00002

Image00004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious