กำลังพลสำรอง บัญชี 2/61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการฝึกทบทวนต่างๆ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 15 มิ.ย.62 กำลังพลสำรอง บัญชี 2/61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการฝึกทบทวนท่าพระราชทาน บุคคลเบื้องต้น และดำเนินการฝึกการผลิตน้ำดื่ม และฝึกการใช้รถวางสะพาน ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ณ สนามฝึก ภายในหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.111

12

13

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious