กำลังพลสำรองบัญชี 2/61 เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 21 มิ.ย.62 กำลังพลสำรองบัญชี 2/61 เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตร ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยมี พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ในการส่งมอบ15

14

11

13

12

16

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious