การเตรียมสภาพความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานราชการสนาม ประจำปี 2563

เมื่อ 25 ก.ย.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี การเตรียมสภาพความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานราชการสนาม ประจำปี 256312

13

110

111

112

114

119

122

124

Related Articles