การพัฒนาหน่วย

หน่วยกองพันทหารช่างที่ ๘ กองพลทหารม้าที่ ๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพอาคาร สำนักงาน ภูมิทัศน์ทั่วไป สภาพแวดล้อม การสุขาภิบาลของหน่วย ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศของความเป็นหน่วยทหาร และมีการจัดใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาหน่วยที่ผ่านมา

ภายในอาคารสำนักงาน

Image100001

บก.พัน14

บก.พัน12

บก.พัน20

บก.พัน18

บก.พัน17

บก.พัน16

บก.พัน15

บก.พัน07

บก.พัน10

บก.พัน08

บก.พัน09

บก.พัน19

บก.พัน11

บก.พัน01

บก.พัน03

บก.พัน06

บก.พัน02

บก.พัน04

บก.พัน05

ห้องเกียรติประวัติกองพันทหารช่างที่ ๘

04

03

02

01

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสายงาน กองพันทหารช่างที่ ๘

10

11

ก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ กองพันทหารช่างที่ ๘

พัฒนาหน่วย03

พัฒนาหน่วย01

พัฒนาหน่วย02

9

8

 

มุมน้ำตกและบริเวณภายนอกสำนักงาน

13

12
น้ำตก10

น้ำตก08

น้ำตก05

น้ำตก06

น้ำตก07

น้ำตก13

น้ำตก11

น้ำตก12

น้ำตก14

น้ำตก02

น้ำตก03

น้ำตก04

counter coffee

01

02

ห้องบุรพาคาร

14

15

16

ห้องมหาชนก

19

20

21

22

อาคารน้ำใจ อ.

DSC_0750

DSC_0828

น้ำใจ อ01

น้ำใจ อ02

น้ำใจ อ03

ศูนย์ Engineer fitness กองพันทหารช่างที่ ๘

q

คุณพิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 และคณะ เปิดอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.พัน.8

เปิดอาคารแม่บ้าน ช.พัน.811

เปิดอาคารแม่บ้าน ช.พัน.812

เปิดร้านตัดผม Engineer barber

003

002

001

ในอดีต

engineer_update_2016_03

IMG_1870

IMG_1898

IMG_1910

IMG_1906

IMG_1655

develop_28Mar2016_11

develop_28Mar2016_12

develop_28Mar2016_13

IMG_1845

IMG_1816

ปรับปรุงอาคาร กองพันทหารช่างที่ ๘ โดยการปรับปรุงที่จอดรถของผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๘ และ รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๘ เป็นห้องเกียรติประวัติทหารช่าง และ ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินกองพันทหารช่างที่ ๘

ห้องเกียรติประวัติกองพันทหารช่างที่ ๘

develop_28Mar2016_15

develop_28Mar2016_06

develop_28Mar2016_07

develop_28Mar2016_08

develop_28Mar2016_09

develop_28Mar2016_10

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสายงาน และฝ่ายการเงินกองพันทหารช่างที่ ๘

IMG_1828

IMG_1830

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังกองพันทหารช่างที่ ๘
ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ตามโครงการสำนักงานสีเขียว

IMG_1855-1

develop_28Mar2016_16

IMG_1863

IMG_1864

จัดสร้างสภากาแฟ สำหรับนายทหาร และ สำหรับนายสิบ
เพื่อใช้ประชุมสั่งงานตอนเช้า และใช้พักผ่อน

IMG_1856

IMG_1861

Images_497

develop_28Mar2016_17

develop_28Mar2016_18

develop_28Mar2016_19

ปรับปรุงห้องประชุม กองบังคับการ กองพันทหารช่างที่ ๘

develop_28Mar2016_05

develop_28Mar2016_04

IMG_1694

ปรับปรุงและซ่อมแซมศาล กองพันทหารช่างที่ ๘

develop_28Mar2016_22

Images_499

ปรับปรุงที่พักเวรของนายทหารเวร และ พลเวรธงชัยเฉลิมพล กองพันทหารช่างที่ ๘

Images_500

ปรับปรุงที่พักเวรของนายทหารเวร และ พลเวรธงชัยเฉลิมพล กองพันทหารช่างที่ ๘

haven_22otc_02

ก่อสร้างโรงจอดรถ กองบังคับการกองพันทหารช่างที่ ๘

develop_28Mar2016_23

ปรับปรุงอาคารหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8

develop_28Mar2016_24

develop_28Mar2016_25

develop_28Mar2016_26

develop_28Mar2016_27

จัดให้มีอุปกรณ์การออกกำลังกาย ให้กับกำลังพล บริเวณด้านข้าง บก.ช.พัน.๘

excer

ปรับปรุงห้องน้ำนายทหาร และนายสิบ กองบังคับการกองพัน

IMG_1766

IMG_1761

IMG_1759

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๘

IMG_1657

engineer_update_2016_02

engineer_update_2016_01

IMG_1662

ภาพบรรยากาศในมุมต่าง ๆ

IMG_1684

IMG_1672

IMG_1671

IMG_1670

IMG_1673

IMG_1678

IMG_1676

IMG_1677

IMG_1680

IMG_1681

IMG_1665

IMG_1666

IMG_1695

IMG_1743

IMG_1746

IMG_1747

IMG_1796

IMG_1810
IMG_1803