การฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ขอใบอนุญาตขับขี่

” ทหารไทย มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร ”

เมื่อวันที่ 16 – 17 มี.ค.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล นายสิบใหม่และทหารที่จะปลดประจำการ ซึ่งได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความสามารถ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ให้แก่ทหารกองประจำการ โดยหน่วยได้นำทหารเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ขอใบอนุญาตขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จว.พ.ช.

Related Articles