การฝึกรวมการ ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4

ช.ดัน.8 พล.ม.1 ขออนุญาตรายงานการฝึกประจำวันที่ 11 พ.ค. 66 โดยมีการปฏิบัติดังนี้

การฝึกรวมการ ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 ณ สตามฝึกจารุมณีและพื้นที่ค่ายบุรฉัตร จ.ว.ร.บ.

1. เข้าอบรมรับฟังการบรรยายจาก พ.อ.ยุทธภูมิฯ ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค
1.1. การรักษาสันติภาพของ UN
1.2. กิจกรรมสันติภาพ และความมั่นคง
1.3. การรักษาสันติภาพของ UN
1.4. กรอบกฏหมายสำหรับการรักษาสันติภาพของ UN
2. รพ.ค่ายภาณุรังษี มาบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาล CPR และการใช้เครื่อง AED
3. รพ.สนามระดับ 1 ของ ร้อย.ช.ฉกฯ ผลัดที่ 4 ได้แนะนำการเฝ้าระวังอาการป่วย การปฐมพยาบาลโรคลมร้อน และการส่งกลับสายแพทย์

Related Articles