การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค (Big Cleaning Day) ป้องกัน covid-19

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 1 เม.ย.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ทบ. และ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ในมาตรการป้องกัน covid-19 จึงจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค (Big Cleaning Day) ตามที่สุ่มเสี่ยงและอาคารสำนักงาน14

16

116

117

133

123

129

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious