การตรวจเครื่องมือช่างที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับ พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ ผบ.ช.21 ในการตรวจเครื่องมือช่างที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 และเครื่องมือช่างที่จะนำเข้าแผนในการซ่อมบำรุงปี 2565 ผลการตรวจเป็นไปตามที่ ช.21 กำหนดตามคู่มือการตรวจ

Related Articles