การตรวจสอบประเมินผลภายในหน่วย ผลัดที่ 2/63

“เต็มที่ กับ การตรวจสอบ ”

การตรวจสอบประเมินผลภายในหน่วย !
เมื่อ 4 ธ.ค.63 หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/63 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ภายในหน่วย เพื่อเตรียมการ ประเมินผลในระดับของ กองพลทหารม้าที่ 1 ในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก
!
เมื่อ 4 ธ.ค.63 หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/63 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ภายในหน่วย เพื่อเตรียมการ ประเมินผลในระดับของ กองพลทหารม้าที่ 1 ในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก

Related Articles