“การตรวจสอบประเมินผลการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2565”

#จงฝึกให้เหมือนรบและจงรบให้เหมือนฝึก
#ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์
“การตรวจสอบประเมินผลการตรวจสภาพความพร้อมรบ
การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2565”
17 ส.ค.65 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ทำการตรวจสอบประเมินผล ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมการปฏิบัติทางยุทธวิธี ก่อนที่จะทำการฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น หมู่ ตอน หมวด (นอกที่ตั้ง) ประจำปี 2565 โดยมี พ.ท.ณัฐา สุภายศ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธี

Related Articles