การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยทหารช่าง ประจำปี 2562

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 20 ก.พ. 62 เวลา 1430 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยทหารช่าง ประจำปี 2562 ของหน่วย ณ สนามข้าง ช.พัน.8 ร้อย.3 พล.ม.111

12

13

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious